Over ons

TCC-group levert een compleet dienstpakket en de beste apparatuur om dieren in geval van een crisis of incident te ruimen. Alle apparatuur is in Nederland ontwikkeld, o.a. In samenwerking met de Wageningen Universiteit en universiteiten in Europa. De beste onderzoekers uit Nederland en Europa hebben mee helpen ontwikkelen. De agrarische sector van Nederland loopt wereldwijd voorop. Niet alleen in productie en dierenwelzijn maar door de TCC-group en haar partners ook in dierziektebeheersing!

Nederland loopt wereldwijd voorop in ontwikkeling van diensten en producten om dierziektes zoals vogelgriep en varkenspest efficiënt en diervriendelijk aan te pakken. Zieke dieren hoeven niet onnodig te lijden en de besmetting moet zo snel als mogelijk gestopt worden. 

Wat levert de TCC-group?

Advies – aan overheid en agrarisch ondernemers
Training – van personeel
Euthanaseren – van veestapels (livestock) zoals pluimvee, varkens, runderen
Pest control – grootschalige bestrijding van muizen en ratten in gebouwen
Onderzoek (R&D) – samen met Universiteiten in Nederland en buitenland
Productie – van euthanaseer apparatuur
Verkoop – van euthanaseer apparatuur inclusief training op locatie
Contract – in Europa binnen 24 uur op locatie.
Vogelgriep – Varkenspest – Mond en Klauwzeer – Afrikaanse Zwijnenpest

Full service

Wij voeren de doding van de besmette veestapels op uiterst professionele en efficiënte wijze uit. We leveren de apparatuur, de vangploegen, gas, gasteam, kleding, decontaminatie units, ontsmetting, catering en nog veel meer.

Losse diensten en producten

Naast onze full service leveren we ook de losse delen: apparatuur, training, advies, gasteam en gas. U kunt dan zelf bepalen wat u zelf in de ruiming doet en welk deel u aan specialist TCC-group overlaat.

Geen klant? Geen probleem: wij kunnen u snel van dienst zijn zodat de ziekte zo snel als mogelijk onder controle is. In Europa maar ook wereldwijd.

TCC-group stelt dat een uitbraak van een dierziekte snel, effectief en diervriendelijk onder controle gebracht dient te worden. Hiermee wordt verspreiding onder mensen voorkomen. Niet besmette veestapels kunnen gespaard worden. Agrariërs worden behoed voor de vernietiging van hun bron van inkomsten.

Fipronil, dioxine, genetische fouten…

In geval dat een veestapel in aanraking komt met giftige stoffen zoals fipronil, dioxine of asbest kan de veterinaire dient besluiten de dieren te laten ruimen. Zo kan voorkomen worden dat deze giftige stoffen in de voedselketen van mens of dier terechtkomen.

Ook kan tijdens het fokken van dieren een genetische fout optreden. Vaak is dit voor de producent van de veestapel reden om de dieren te laten ruimen. 

Stalbranden of andere ongelukken

Soms ontstaat brand in een stal met vee. Vaak sterven alle dieren door de rook of het vuur. Soms blijft een deel van de veestapel gespaard maar zijn de dieren wel in aanraking geweest met het vuur of de rook. Ze lijden pijn of zijn besmet met giftige stoffen. De TCC-group kan direct na de hulpdiensten zoals de brandweer in actie komen om de getroffen dieren te ruimen. Hiermee wordt verder lijden van bijvoorbeeld kippen of varkens voorkomen.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op