TCC group draagt bij aan de vergroening van Limburg

TCC group heeft met Trees for All, Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer bijgedragen aan de vergroening van provincie Limburg door aanplant van bomen. Directeur Ruud Laarman heeft namens de TCC Group een substantiële bijdrage aan het project geleverd.

Samen met andere sponsors worden meer dan 190.000 bomen en struiken aangeplant over een periode van drie jaar. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg. Het project draagt ook bij aan de landelijke doelstellingen van het Ministerie van LNV voor 37.000 hectare meer bos in Nederland in 2030. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en CO2-reductie.

De locatie Zwart Water bij Venlo, waar afgelopen vrijdag 11 december de boompjes zijn geplant, bestaat uit grasland dat voor agrarische doeleinden werd gebruikt. De locatie ligt in bestaande natuur, waardoor ze een bijdrage levert aan de verhoging van de biodiversiteit en uitbreiding en versterking van bestaande bosgebieden. Op deze locatie wordt ingeplant met inheemse boomsoorten zoals de haagbeuk, winterlinde, zoete kers, beuk, zwarte els, gewone es, winter- en zomereik. Deze worden ingeplant met struikvormers zoals de hazelaar, meidoorn en lijsterbes. De struikvormers worden met name aan de bosranden aangeplant om een mooie overgang te creëren van bos naar het omliggende open landschap.

Met de aanplant van 10.000 bomen wordt veel CO2 opgenomen. Een boom kan ongeveer 20 kg CO2 per jaar opnemen. De aanplant is dus goed voor 200.000 kg CO2 opname per jaar of 2 miljoen kilo per 10 jaar

Door directeur Simone Groenendijk van Trees for All en directeur WIlfred Alblas van het Limburgs Landschap is het informatiebord met informatie over het project en ons logo onthuld. Het bord staat aan de Bosweg in Velden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op