Ongediertebestrijding

Muizen en ratten bestrijden met Euthanox®

Om gezond te blijven moet ons voedsel goed beschermd worden tegen plaagdieren zoals muizen en ratten. Met name tijdens transport en verwerking van de basisproducten komt veel ongedierte voor. U kunt denken aan voeding zoals tarwe, maïs, zonnebloem, soja,  cacao, specerijen, gerst etc…

Door het grote aanbod van deze voeding in de hallen, loodsen en transportbanden wordt het bestrijden van de ratten en muizen bemoeilijkt. Er is immers een overvloed aan heerlijk voedsel en daar moet de getrainde plaagdierbestrijder tegen opboxen. Vaak lukt dat niet. In die gevallen kan een begassing met Euthanox® de oplossing zijn.

Door een hal met voedsel snel te vullen met Euthanox® worden alle muizen en ratten binnen enkele ogenblikken gedood. Hierdoor wordt snel en effectief de overlast van dit ongedierte opgelost.

Euthanox®

Het product bestaat uit koolzuurgas wat onder strenge eisen wordt toegepast. Hoewel Euthanox® uit koolzuurgas bestaat mag het alleen via een geselecteerde toelatingshouder zoals de TCC-group gekocht en ingezet worden. Zoals bij alle bestrijdingswerkzaamheden met biociden moet ook Euthanox® onder strenge eisen toegepast worden. Afwijkingen of illegaal toepassen van koolzuurgas worden als economisch delict gezien en zwaar bestraft.

Hoe gaat de begassing met dit koolzuurgas in zijn werk?

Het gastteam bouwt de installatie op en maakt het gebouw zo goed als mogelijk dicht. Om het gebouw wordt een veiligheidszone ingericht. Na diverse veiligheidschecks wordt het gebouw met koolzuurgas gevuld. Dit gaat zeer snel; binnen enkele minuten wordt het ongedierte verdoofd en gedood. Het gas kruipt in alle hoeken en gaten zoals pallets, bigbags, gevels, verlaagde plafonds en dergelijke. Nadat het gas een bepaalde tijd in het gebouw heeft gestaan wordt het gebouw weer ontgast en gasvrij gegeven. Iedereen kan direct daarna weer veilig het muisvrije gebouw weer in.

Euthanox® bestaat uit industrieel gewonnen koolzuurgas. Dit koolzuurgas komt vrij bij bepaalde productieprocessen en wordt o.a. Gebruikt voor frisdranken, product conservering en de glastuinbouw. In lage concentraties is het niet giftig. U en ik ademen constant koolzuurgas uit als “afvalproduct” van onze lichamelijke inspanning.

Euthanox® is van foodgrade kwaliteit dus veilig voor voedingsmiddelen.

Gif verboden

De overheid heeft besloten om gif (biociden, groep PT14) voor muizen en ratten niet meer toe te staan. In 2017 is dit reeds verboden om buiten te gebruiken en vanaf 2023 zal er in het geheel geen gif meer verkocht mogen worden aan particulieren. Plaagdier bestrijdingsbedrijven zullen alleen nog onder zeer strikte voorwaarden muizengif of rattengif mogen toepassen. Op dit moment (2020) is er al een sterke toename van meldingen van ratten in het buitengebied maar ook in de stad. De plaagdierbestrijdingsbranche verwacht in de toekomst meer overlast van muizen en ratten en de daarbij risico’s zoals voedselbesmetting en gezondheidsklachten.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op