Varkens

Varkenspest / Afrikaanse zwijnenpest

Varkens kunnen ziek worden van de varkenspest of Afrikaanse zwijnenpest. De Afrikaanse zwijnenpest wordt o.a. Door wilde zwijnen overgebracht. In België en de rest van Europa zijn al veel besmette zwijnen in het wild aangetroffen. De kans dat deze varkenspest een stal bereikt lijkt slechts een kwestie van tijd.

In veel landen op de wereld zijn diverse vormen van varkenspest actief. In China zijn al miljoenen dieren geruimd maar ook in oost Europa en Rusland gaat het virus rond. In veel gevallen worden de dieren niet diervriendelijk geruimd. Soms worden dieren levend begraven. Op andere locaties wordt ondeskundig de elektrische verdovingstang toegepast. In alle gevallen zijn dit zeer ongewenste methodes. Juist door een slechte voorbereiding en het niet standby hebben staan van professionele ruimingsteams leiden tot deze dieronvriendelijke toestanden. De uitvoerders zijn onvoldoende getraind, er is vaak geen toezicht van dierenartsen en er is weinig structuur in de totale aanpak van de varkenspest crisis.

De TCC-group heeft diverse methodes samen met de Wageningen Universiteit WUR (https://www.youtube.com/watch?v=_KBda80ebac) ontwikkelt om varkens diervriendelijk te ruimen. Deze methodes bestaan uit elektrocutie en het toedienen van gas (NOFF®). Deze methodes worden in slachthuizen toegepast en wij kunnen dit op het bedrijf bij de varkensboer uitvoeren.

Ons volautomatische NOFF (“knor” in het Noors) is ingebouwd in een zeecontainer zodat ze snel te vervoeren is. Het dient volautomatisch een gasmengsel toe. 20 Slachtvarkens kunnen in 1 keer geëuthanaseerd worden.

Universeel

Grote zeugen of beren maar ook kleine varkens en biggetjes kunnen zonder aanpassingen in de NOFF gedood worden. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van bestaande mobiele systemen. De bestaande systemen zijn ingesteld op 1 type varken qua afmeting en gewicht. Afwijkingen in grootte leiden vaak tot dieronvriendelijke situaties. Het euthanasieproces duurt te kort of is onvoldoende krachtig waardoor dieren onnodig lijden.

De NOFF is universeel toepasbaar op alle afmetingen varkens. Of het nu een biggetje of volwassen beer betreft, alle varkens kunnen in de NOFF geëuthanaseerd worden. Een volautomatische loopband voert de gedode dieren netjes af naar de container. Voordat de kadavers in de destructie container gedeponeerd worden heeft de dierenarts de mogelijkheid om de dieren te inspecteren of te onderzoeken. Door meerdere NOFF’s tegelijk toe te passen kan de capaciteit vergroot worden.

Alle werkzaamheden kunnen van A tot Z door de dierenarts gemonitord worden. De NOFF is voorzien van adequate verlichting en inspectieramen zodat het gedrag goed te volgen is.

Door inzet van de mobiele NOFF kan een varkenspest crisis snel opgelost worden. De systemen zijn snel te verplaatsen door de meeste transportsystemen die op vrachtwagens beschikbaar zijn. Uiteraard worden alle hygiëneprotocollen om verspreiding van de varkenspest te voorkomen in acht genomen.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op