Consulting

De TCC-group heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd die wij graag delen met onze klanten. Onze diensten bestaan uit:

Advies over organisatie van een crisis en ruimingen

We adviseren u over het inrichten van een crisisorganisatie. Zowel in “vredestijd” als in “crisistijd”. Tijdens een crisis kan bijvoorbeeld een fysiek crisiscentrum nabij het crisisgebied aan te raden zijn. Overheidsfunctionarisen en uitvoering zitten dan dicht bij elkaar en kunnen snel reageren op veranderende omstandigheden.

Het opzetten van een ruimingsteam dat daadwerkelijk een ruiming gaat uitvoeren is essentieel voor een snelle reactietijd bij de uitbraak van een dierziektecrisis. Wij ondersteunen u in het opzetten van zo’n team.

Praktijktraining van ruimingen

Het ruimingsteam zal regelmatig moeten oefenen met de bediening van apparatuur, het omgaan met dieren, hygiëne protocollen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen en inrichten van een crisislocatie op een boerderij, het inrichten van een regionaal crisiscentrum en vele andere taken.

Systeemkeuze van euthanaseer apparatuur

Om een ruiming van pluimvee, runderen of varkens goed te laten verlopen is een juiste keuze van apparatuur noodzakelijk. De apparatuur om te doden moet voldoen aan uw wetgeving en aan technische eisen die u stelt. Daarnaast kiest u voor een systeem wat goed te onderhouden is,  simpel te bedienen, veilig en duurzaam. Een systeem om dieren te doden moet ook makkelijk schaalbaar zijn; bij een crisis kan het nodig zijn dat er meer teams ingezet gaan worden. Elk team moet dan snel over zijn eigen systeem beschikken. Wij helpen u graag met het maken van deze keuzes.

Verkoop van apparatuur

Het is mogelijk om ruimingsapparatuur te betrekken bij de TCC-group op basis van huur lease of koop. Wij willen u graag adviseren en samen met u tot een goede keuze komen om u voor te bereiden op de komst van een dierziekte. Hiermee kunt uw eigen teams uitrusten en beschik uit over betrouwbare adequaat gereedschap om gedegen dierziekte te kunnen bestrijden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op