Pluimvee

Vogelgriep

Een van de meest besmettelijke ziektes is aviaire influenza ofwel vogelgriep. De ziekte wordt voornamelijk door vogels verspreid. De vogeltrek is een bekende oorzaak voor de snelle verspreiding van bijvoorbeeld Azië naar Europa. Jagers en natuurbeheerders vinden vaak de eerste dode en besmette vogels in het wild. Door goed op te letten en deze vogels te testen weet men dat de vogelgriep aanwezig is. Soms besluit de overheid tot een ophokplicht. Dan moet alle pluimvee in een bepaald gebied binnen blijven. Zodra vogelgriep in een stal met pluimvee komt geldt meestal een ophokplicht. Dan moeten ook kippen en andere vogels zoals eenden, ganzen en zwanen van particulieren binnen blijven.

Veel voorkomende varianten van vogelgriep zijn H5N1, H7N7, H3N1. Vogelgriep kan hoogpathogeen of laagpathogeen zijn. Dat betekent heel besmettelijk (dus makkelijk overdraagbaar) of minder besmettelijk. Op dit moment worden de hoogpathogene varianten meestal door de overheid zo snel als mogelijk geruimd om verspreiding te voorkomen. Bij een laagpathogene vogelgriep gelden minder strenge eisen.

Newcastle Disease, Blackhead, Genetic Disorder

Andere vormen van ziektes die houdingen van pluimvee kunnen treffen zijn ND Newcastle Disease en Blackhead. Een ondernemer of eigenaar van het pluimvee kan dan beslissen de veestapel te laten ruimen. Ook kan er een genetische afwijking in een ras aanwezig zijn. Als de kuikens bedoeld zijn om mee door te fokken kan de afwijking beter gestopt worden. Ook hier kan de eigenaar van het pluimvee beslissen om tot een ruiming over te gaan.

Hoe gaat een ruiming van pluimvee in zijn werk?

  • Als u contractpartner bent kunnen wij binnen 24 uur op locatie in West Europa zijn. Dit is afhankelijk van uw contract. 
  • Ons Frontteam komt op locatie om voorbereidingen te treffen zoals inventarisatie en het inrichten van een schoon/vuil zone. Ook wordt bepaald welke soort van doding we gaan toepassen: bigbags, containers, stalvergassing, klampbegassing, elektrocutie of een combinatie van deze.
  • Ondertussen arriveert het Basisteam: decontaminatie-unit, ontsmettingsunit, transport, apparatuur. Alles wordt opgesteld.
  • Bij toepassing van bigbags en containers komt een vangteam direct in actie om het pluimvee te vangen en naar de euthanaseer units te brengen. 
  • Als we de stal begassen dan voert het basisteam dat eerst uit voordat het vangteam veilig de stal in kan om de gedode dieren eruit te halen.
  • Nadien wordt alles ontsmet.

Het spreekt voor zich dat al ons personeel de juiste persoonlijke bescherming toepast: griepprik, Tamiflu, volledig omkleden, overalls, adembescherming, brillen, handschoenen etc… Bij het verlaten van de besmette locatie wordt gedoucht en alle werkkleding vernietigd.

Onze werkzaamheden worden meestal onder toezicht van een dierenarts uitgevoerd. Zij houden o.a. het dierenwelzijn in de gaten en of aan alle wettelijke bepalingen voldaan wordt.

Persoonlijke aandacht voor de boer / ondernemer

Wij beseffen ons dat ons werk een grote impact heeft op de pluimveehouder. Vaak is het een familiebedrijf waar een echtpaar, kinderen en andere familieleden in meewerkern. Meestal zijn ook de buren bij het bedrijf betrokken. Wij houden waar mogelijk rekening met de emoties van de ondernemer en betrokkenen. De meeste boeren beseffen dat ons werk in opdracht van de overheid noodzakelijk is.  

Pluimvee ruimen als het niet ziek is?

In sommige landen of situaties kan het doden van dieren beter op locatie gedaan worden in plaats van vervoer over de weg naar een slachterij. De ondernemer kan met onze apparatuur op verantwoorde wijze zijn kippen, ganzen, eenden of kalkoenen doden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem contact op