Links

Meer informatie over Vogelgriep:

Aviforum
Jaarverslag 2005

Schweizerische Geflugelzeitung
Aviculture Suisse, 2/2006

Google News 
Actuele infomatie over Vogelgriep (Engelstalig)

Agrisalon.com
Actuele informatie over Vogelgriep (Franstalig

 

Meer informatie over de Fipronil affaire:

kippenruimen.nl

Meer actuele informatie over de Fipronil affaire